15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 http://horoscop.teotrandafir.com 300 true

Pe 11 octombrie sărbătorim un mare sfânt! O mulțime de bărbați poartă numele lui

0 Comments

Pe data de 11 octombrie, creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Sfântul Apostol Filip nu trebuie însă confundat cu Apostolul Filip, care este cel de-a treilea Apostol chemat la misiune de către Mântuitorul Iisus Hristos.

Sfântul Apostol Filip s-a născut ân Cezareea Palestinei. Împreună cu Sfântul Arhidiacon Ștefan s-au numărat între cei șapte diaconi aleși de către Sfinții Apostoli. Acesta a fost căsătorit și a avut patru fiice. Ca diacon, el a slujit ajutându-i pe săraci și pe văduve.

În vremea prigoanei asupra creștinilor pornite la Ierusalim, Sfântul Filip s-a stabilit in Samaria, acolo unde a continuat să predice cuvântul lui Hristos. Tot aici, Dumnezeu a lucrat prin Sfântul Apostol Filip numeroase minuni.

Despre Apostolul Filip se știe că el este cel care l-a botezat pe Simon Maguș. De asemenea, a fost hirotonit Arhiereu al Cetății Tralles.

Tot în această zi facem pomenirea, mai multor sfinți cum ar fi: Sfintele Mucenite Zinaida şi Filonila, Sfântul Teofan Mărturisitorul, Sfinţii Patriarhi ai Constantinopolului: Nectarie, Arsachie şi Sisinie.

Troparul Sfântului Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi, glasul al 3-lea:

Troparul Sfântului Apostol Filip, glasul al 3-lea:
Apostole Sfinte Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Cântarea 1, glasul al 6-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu Razele Cele Prealuminate ale Dumnezeieştii Străluciri, lui Hristos îndulcindu-te luminat, de Dumnezeu propovăduitorule Apostole Filip, cu strălucirile tale cele după împărtăşire, luminează-ne pe noi.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cel Ce ţie ţi-a arătat mărirea Părintelui prin Sine, Sfinte Filip, Hristos cu ceata ucenicilor pe tine te-a rânduit, a ta faptă bună mai înainte cunoscând, de Dumnezeu fericite.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Acum nu în închipuiri întunecate, nici în umbre, nici în oglinzi vezi, preainţelepte, pe Izvorul Bunătăţilor Hristos, Marginea doririlor, ci faţă către faţă Îl vezi lămurit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lipsind căpeteniile din seminţia lui Iuda, Preacurată, Fiul tău şi Dumnezeu, venind Povăţuitor marginilor pământului, cu adevărat acum a împărăţit.

Catavasie:
Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împăratesei Maice; şi mă voi arăta luminat praznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu.
Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Tu fiind plin de lumina privirii la cele de sus, prin lucrare, lui Hristos, Luminii Celei Mari Ce a fost cu noi, te-ai învrednicit a sluji, Dumnezeiscule Filip.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Temei dogmelor celor creştineşti a ta învăţătură de Taină creştineşte s-a arătat, că printr-însa cu dreaptă credinţă am cunoscut pe Fiul Unit fiind cu Părintele.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Sfeşnic de aur ai fost, strălucind oamenilor lumina cea pururea veşnică şi luminând printr-Însul lumea ai lămurit cu cunoştinţa, Sfinte Filip, Preaalesule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Spre tine, Preasfântă Curată, nedăjduindu-mă, să nu cad din nădejdea cea întru tine. Ci, ca o Maică Milostivă a Iubitorului de oameni Dumnezeu, din cursele vrăjmaşului mă miluieşte.

Catavasie:
Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

„Apostole Sfinte Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.”

Previous
Next

0 Comments

Leave a Reply